ποτά

amical / take away

Μπύρες

3,00€

Κρασί (ατομική φιάλη)

4,00€

Κρασί ποτήρι

4,00€